X

Login: Heslo:

Systém tepelných čerpadel vzduch voda

venkovni jednotka tepelného čerpadla Venkovní jednotka:Odebírá teplo ze vzduchu.
hydrobox, voda Hydrobox:Zajišťuje ohřev topné vody.
termostat Termostat: Pohodlné ovládání systému.
Volitelné položky
zasobnik teple uzitkove vody Zásobník TUV: Umožňuje ohřev užitkové vody.
sada pro solarni kolektory Připojovací sada pro solární panely: možnost volby kombinace zásobníku TUV se solárními kolektory.
jednotka fan coil Jednotky FAN-COIL: Umožňuje využít systém k chlazení.

Tepelná čerpadla vzduch voda - princip

  1. Nasávání tepelné energie z okolního prostředí - vzduchu.
  2. Ve výparníku se energie přenáší do chladiva s nízkým bodem varu, které se vypařuje a cirkuluje jako plyn v uzavřeném systému.
  3. Chladivo je stlačeno kompresorem, přičemž se zvyšuje teplota na užitnou úrověň.
  4. Kondenzační teplo ze stlačeného chladiva je předáno do systému ohřevu teplé užitkové vody.
  5. V expanzním ventilu tlak klesne a cyklus se opakuje.
  6. Ohřev teplé užitkové vody.
Princip tepleného čerpadla vzduch voda


Využití tepleného čerpadla:

Využití tepleného čerpadla vzduch voda

Srovnání ročních nákladů na energii:


Srovnání ročních nákladů na energii

Způsoby využití tepelných čerpadlech vzduch voda

Monoenergetický systém

Tepelné čerpadlo vzduch voda pokrývá 90–95 % roční potřeby tepla. Zbývajících 5–10 % pokrývá záložní elektrický dohřívač. Dlouhodobé zkušenosti doporučují tepelné čerpadlo vzduch voda volit tak, aby pokrývalo 60 % tepelných ztrát v nejchladnějších dnech.

Monovalentní systém

Tepelné čerpadlo vzduch voda pokrývá 100 % tepelných ztrát v nejchladnějších dnech v roce. Toto řešení se doporučuje pro velmi nízkoenergetické domy nebo do mírného klimatického pásma bez tuhých zimních období. Investiční náklady mohou být vyšší, ale spotřeba energie je ze všech tří variant nejnižší.

Bivalentní systém

Bivalentní systém kombinuje dva nezávislé zdroje tepla – tepelné čerpadlo a kotel na fosilní paliva. Bivalentní systém se vyskytuje ve dvou variantách: v sériovém zapojení a v paralelním zapojení. V sériovém zapojení je kotel dimenzován na pouhé pokrytí špiček potřeby tepla, v paralelním zapojení je dimenzován k pokrytí veškerých tepelných ztrát v nejchladnějších dnech v roce. Paralelní bivalentní zapojení se doporučuje pro objekty se stávajícím systémem vytápění, kdy řešení snižuje spotřebu energie.

způposby vyuziti tepelneho cerpadla typu vzduch voda


Úvod | O tepelných čerpadlech | Nabídka | Tepelná čerpadla - Reference | Kontakt